151+ bezplatných sloganů Tolik lidí hlasuje pro vás

Lidé se obvykle rozhodnou nehlasovat, protože mají pocit, že se jejich hlas nepočítá, ale hlas se počítá z více úhlů pohledu. Vaše rozhodnutí odevzdat nebo nehlasovat bude mít rozsáhlé výsledky pro lidi z celého světa, z nichž mnozí nemají výsadu dát svůj hlas sami sobě.

V sousedských a národních soutěžích jsou voleni správci, kteří vytvářejí zákony, přístupy a opatření, která budou mít důsledky ještě dlouho. Nejrozšířenějším důvodem, proč lidé říkají, že nehlasují, je to, že hlas neoznačí, nicméně ano. V případě, že by každý použil důvod a nehlasoval, jakou vládu bychom měli? Mnoho lidí se rozhodne nehlasovat; věří, že se jich toto rozhodnutí týká; toto v podstatě není realita.

Zde jsou nejlepší volební slogany

  • Uplatněte své právo
  • Vyberte si ty dobré
  • Pro lepší změnu
  • Obsazení bez kasty
  • Hlasujte na zítra
  • Paprsek naděje
  • Vyberte si ty, kterým to opravdu záleží
  • Dělat to lepší místo
  • Je to vaše právo volit
  • Ukažte svou sílu

Vaše rozhodnutí nevolit hlas má důsledky pro lidi v tomto národě, stejně jako ve všech částech světa. Mnoho lidí v různých zemích nemůže hlasovat a někteří nakopnou kbelík bojující za toto právo. Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké jsou pozoruhodně politicky vlivným národem, dnešní rozhodnutí o vítězné populaci obecné populace stanoví strategie, které budou mít radikální důsledky pro skupiny lidí na celém světě.

V případě, že se rozhodnete nehlasovat, odevzdáváte tyto lidi, kteří nemají slovo ve své vlastní správě a kteří musí být závislí na různých národech, aby tohoto práva dosáhli.

Nejlepší slogany o době hlasování

– Nikdo nikdy neodepře Američanům privilegium odevzdat hlas, s výjimkou samotných Američanů, a hlavní způsob, jak to mohli udělat, je neodevzdat hlas.

– Příliš mnoho lidí bojovalo příliš energicky, aby zajistilo, že všichni státní příslušníci se stejnými podmínkami, rasami, etnickými skupinami, pohlavími a schopnostmi mohou odevzdat svůj hlas a předpokládat, že nehlasování jedním nebo druhým médiem sděluje něco konkrétního.

– Aby systém založený na hlasování fungoval, musíme být zemí členů, nejen očitých svědků. Kdo nevolí, nemá výsadu si stěžovat.

– Mladí lidé musí volit. Musí se dostat ven. Každý hlas ověřuje. Informujte se také. Nevolte jen hlas. Potvrďte, pro co hlasujete, a zůstaňte tak.

– Hlasování je nejintenzivnější mírový aparát, jaký máme.

– Hlasujte pro muže, který zaručuje nejméně; bude to nejméně zklamání.

– Pokud jednotlivci nehlasují, vše zůstává při starém. Můžete vyzvat až do bodu, kdy se obloha zbarví do žluta nebo měsíc do modra, a v případě, že nehlasujete, nic se nezmění.

– Vždy hlasujte ve prospěch standardu, nicméně můžete svůj hlas odevzdat sami a můžete si tak nejlépe odnést, že váš hlas není nikdy ztracen.

– Musí hlasovat, hlasovat, hlasovat, hlasovat. A je to; tudy jdeme. To je způsob, jakým získáváme půdu pro sebe a pro svůj národ.

– Hlasování je největším nástrojem, který kdy člověk vytvořil, k oddělení nečestné hry a decimování ohavných rozdělovačů, které zadržují muže, protože nejsou přesně stejní jako ostatní muži.

– Musí hlasovat, hlasovat, hlasovat, hlasovat. A je to; takhle postupujeme dál. To je způsob, jakým získáváme půdu pro sebe a pro svůj národ.

– Hlasování je podobné splnění závazku, závazku, který by neměl být nikdy ignorován, pokud je jeho plnění myslitelné.

– Příliš mnoho lidí bojovalo, vzdorovalo a kopalo do kbelíku, aby každý Američan využil svého práva odevzdat hlas.

– Slib vypadá jako puška; jeho vhodnost závisí na charakteru klienta.

-Kontrast mezi systémem založeným na hlasování a autokracií spočívá v tom, že v systému založeném na hlasování nejprve hlasujete a později se zařídíte; ve fašismu nemusíte ztrácet čas hlasováním.

– Hlasování je cenné. Je to relativně posvátné, takže se pusťte do toho a hlasujte, jako byste nikdy nehlasovali.

– Musíme hlasovat pro očekávání, hlasovat pro život, hlasovat pro většinu našich přátel a rodiny pro slibnější čas.

– Demokracie může hlasovat ve prospěch konkurenta, kterým pohrdáte.

– Hlasování je velmi důležité a váš hlas se počítá.

– Způsob, jakým se bez jakýchkoli pochybností zúčastnit v době věnované stavbě země, je odevzdat hlas v den závodu.

– Chci to říci obecné populaci: jděte k volbám a hlasujte pro svého preferovaného kandidáta … To je vaše povinnost; Neignorujte to.

– Možná budeme chtít hlasovat pro nejlepšího muže, ale nikdy není konkurentem.

– Chci říci obecné populaci: jděte k volbám a hlasujte pro svého oblíbeného konkurenta … To je vaše povinnost; Neignorujte to.

– Demokratům se daří v prezidentských rozhodnutích; jejich obava je, že nemohou jít volit v průběžných volbách.

– Pro mě bylo úžasné, že zákonodárce mužů mohl s takovým mimořádným opovržením pohlížet na vývoj, který nepožadoval nic jiného než detail tak základní, zdánlivě bezvýznamný, jako je privilegium odevzdat hlas.

– Hlasování je citlivější důvěrou než jiné, protože zahrnuje zájmy voliče i jeho život, respekt a budoucnost.

– Mluvili o našem právu jednotlivců registrovat se a volit. Nikdy jsem nevěděl, že můžeme dát hlas. Nikdo nám to nikdy nedal vědět.

– 50% lidí nehlasuje a 50% nekontroluje denní tisk. Věřím, že je to 50% podobné.

– Nespornou metodou, kterou je možné zajímat v době věnované stavbě země, je odevzdat hlas v den závodu.

– Chci to říci obecné populaci: jděte k volbám a hlasujte pro svého preferovaného kandidáta … To je vaše povinnost; Neignorujte to.

– Muž bez hlasu je muž bez jistoty.

Nejlepší slogany, aby pro vás hlasovali

– Největší nebezpečí pro příslušnou sadu pro odevzdání hlasu je zkreslení voličů.

– Výsada náboženských příležitostí a privilegia odevzdání hlasu jsou pro náš systém založený na hlasování zásadní.

– Vláda vyšší většiny je pro mě systémem založeným na hlasování, ve kterém ženy mají nejen výsadu odevzdat hlas a rozhodnout se, jak budou zvoleny.

– Privilégium odevzdání hlasu je privilegium, se kterým se používá většina našich práv, a bez kterého nelze zajistit žádné.

– Nikdy jsem neměl hlas a všude v tomto národě jsem způsobil rozruch. Nemusíte se obtěžovat hlasováním, abyste způsobili rozruch! Potřebujete cit a hlas!

-Na místě, které je známé svým úvodem do světa, nemohu hlasovat, zatímco osmnáctiletý ano. Také proč? Protože má onen nádherný přírodní rys: bílou kůži.

– Ženy, měli bychom být psy vylími na Měsíci jako právníci bez privilegia odevzdat hlas!

Moje demokracie, můj hlas

Hlasujte pro lepší místo

Můj národ, můj hlas

Není nic lepšího než odevzdat svůj hlas

Chcete lepší společnost? Hlasujte

Hlasování je jasná volba

Jděte volit, jděte zdarma

Kde je váš hlas?

Pojďte volit

Protože hodně záleží na vašem hlasování!

Hlasování pokračuje a pokračuje!

Hlasování je nejlepší, na zbytek zapomeňte

Jediné, co musíte udělat, je odevzdat svůj hlas!

Hlasování je vše, co musíte udělat!

Honosné volební slogany

Hlasujte, podívejte se na svou budoucnost

Protože hodně záleží na vašem hlasování

Hlasujte, ať se rozběhnou dobré časy

Hlasujte a budujte svůj národ

Hlasujte, budujte svoji budoucnost!

Hlasování je zdarma, vy také!

Jeden muž, jeden hlas

Viděl jsem budoucnost a tvé hlasování

Váš hlas, váš hlas

Můj hlas je slyšet

Hlasujte pro kvalitu

Hlasujte pro lepší budoucnost

Hlasujte, aby byl svět lepším místem

Hlasování zdarma pro všechny

Berte to vážně a hlasujte

Hlasování! Díky tomu jsme liberální

Rovná práva pro jednotlivce, právo volit pro jednotlivce

Láska k národu, rozhodněte se volit

Hlasujte proti korupci

Národ chce, abych hlasoval!

Národ potřebuje, abyste hlasovali!

Hlasujte, protože na tom závisí vaše země

Liberální národ, liberální hlasy

Hlasování je nová revoluce

Hlasujte pro lepší demokracii

Skutečné hlasování může mnohé změnit

Vytvořte si vlastní vládu

Hlasujte, utvořte svůj osud

Jeden hlas může změnit budoucnost

Slogany pro volební hlasování

Hlasujte, abyste dosáhli hvězd

Hlasování je vaše právo!

Hlasujte! Bojujte za svá práva

Jen tak dál, hlasujte!

Myslet. Vybrat. Hlasování.

Pravidla demokracie, pravidla hlasování

Není to jen hlasování, je to občan!

Věřte jejich názoru, hlasujte.

Jsme lidé! Jsme si rovni! Hlasujeme!

Vyberte si vůdce, sestavte vládu!

Hlasujte pro svého vůdce, formujte svou budoucnost.

Nekonečné možnosti s vaším hlasem!

Nikdy nepřestávejte, hlasujte dál

Každý by měl volit, protože to je to, co děláme!

Hlasujte a dozvíte se o štěstí

Doufám, že budu žít v míru, pak hlasujte!

Vyřešte politickou bitvu, jděte volit!

Neztrácejte hlas!

Pokud promarníte hlas, promarníte příležitost!

Hlasujte, kdykoli můžete!

Vítězové hlasují, poražení si stěžují!

Hlasujte, pokud chcete změnit systém!

Chcete opravit systém? Pak se rozhodněte to změnit!

Udělejte to nejlepší, vyberte si to nejlepší

Nejlepší způsob, jak pomoci, je odevzdat svůj hlas.

Nepotřebujete výmluvu, abyste nehlasovali

Jakákoli výmluva nehlasovat není omluvou

Nebuďte hloupí, hlasujte!

Hlasujte, abyste unikli tyranii

Hlasujte nebo jděte pomalu.

Slogany pro hlasování mezi politickými stranami

Hlasujeme, existujeme, žijeme!

Vy, já a všichni ostatní můžete hlasovat!

Nevolíte, protože musíte, volíte, protože musíte

Vaši spoluobčané potřebují váš hlas!

Hlasujte, namalujte trůn!

Už žádná válka, hlasujeme, abychom žili!

Mír a láska, to je slib!

Hlasujte: vyhrajete nebo se naučíte!

Pokud se vám současnost nelíbí, hlasujte a přineste změnu!

Hlasování je krví demokracie!

Uplatněte svoji moc, hlasování je vaše síla

Ujistěte se, že jste si vybrali dobře!

Neplačte a nestěžujte si, hlasujte pro změnu své budoucnosti!

K tomu, abyste mohli dát svůj hlas, nemusíte být odborník!

Pokud jste člověk, hlasujte!

Buďte hrdým voličem, buďte šampionem!

Vyjádři se! Pomozte si!

Hrdý občan! Hrdý volič!

Nikoho se nebojím! Jsem volič!

Hlasujte o všech svých obavách!

Nejde o to, proč volíte, ale o to, koho volíte!

Chci prosperovat, proto volím!

Hlasování není jen pro show, ale také pro zábavu.

Význam slibu je smyslem existence!

Můj hlas! Můj hlas!

Hlasujte a promluvte!

Vaše ideální volba je vaše ideální hlasování.

Síla hlasu je síla VÁS!

Poučte se z minulosti, hlasujte v přítomnosti, změňte budoucnost!

Chytrí lidé se rozhodli hlasovat!

Zkuste někdy dát svůj hlas, bude se vám to líbit!

Neschovávejte se za své obavy, hlasujte!

Pokud chcete jít dál, buďte hrdým voličem.

Hrdý volič je to, co svět potřebuje!

Cítíte sílu, hlasujte!

Neodmítněte hlasovat nebo odmítněte mlčet!

Je čas to změnit, hlasujte!

Můj hlas! Moje budoucnost!

Hlasujte, protože to je jediný způsob!

Hlasujte! Nechte slyšet svůj hlas!

Čas na pokrok! Čas hlasovat!

Čas vyniknout! Čas hlasovat!

Zapojte se, hlasujte!

Hlasujte pro to, co je správné, aby budoucnost vypadala jasně!

Buďte pyšní a hlasujte!

Odpovědný volič! Šťastná demokracie!

Hlasujte, splňte svou odpovědnost

Vaše volba, váš hlas, vaše budoucnost!

Váš hlas je hlasem demokracie

Odpovědná volba může změnit budoucnost!

Jeden hlas může změnit národ!

Protože síla změny je ve vás!

 Pokud nehlasujete, rozhodnete se prohrát!

Pokud se rozhodnete hlasovat, rozhodnete se vyhrát!