Více než 151 sloganů pro občanské povědomí

Co je to vlastně občanské povědomí? No, jak každý říká, lidské začátky nejsou nic jiného než sociální zvířata. Ve skutečnosti je výše uvedené tvrzení tak pravdivé, že bez práce ve společnosti je pro nás velmi obtížné žít jako jednotlivci.

Nyní. Abychom fungovali jako lepší společnost, je pro nás důležité vytvářet občanské povědomí.

I odborníci na rozvoj mládeže souhlasí s tím, že jednou z nejdůležitějších součástí rozvoje člověka je silné propojení s komunitou a vnějším světem.

Nejlepší slogany pro občanské povědomí 

  • Buďte ostražití, buďte si vědomi
  • Vytvořte povědomí
  • Občanská informovanost je povinná
  • Lidé si musí být vědomi
  • Dnes začíná občanské povědomí
  • Dobročinnost začíná doma
  • Dělat lidi ostražitější než kdy jindy
  • nech oči otevřené
  • Jistota je jistota
  • Přestaňte slepě věřit

Zahrnuje kombinaci formálního a informálního učení na podporu růstu. Je velmi důležité pochopit, co je to vlastně demokracie, jak funguje naše vláda, naše volební mechanismy atd. 

Seznam sloganů o občanském povědomí:

Jednejte zodpovědně, myslete udržitelně

Jděte na zelenou nebo brzy zemřete

Nevěřte ve společnost, věřte v sebe

Přečtěte si o rovnosti, ponaučení pro život

Dozvíte se o rovnosti v historii a občanské výchově, ale zjistíte, že život takový není.

Bez občanského povědomí se nestane společností

Slyšíš pláč Země?

Všichni prohráváme, pokud budeme nadále zneužívat

Neopovažujte se za sílu přírody

Mělo by být vítáno opětovné použití vašich plastových sáčků

Nebojte se, znovu použijte své tašky

Šetřete vodou, zachraňte naši společnost

Bez občanské morálky komunity zanikají, bez osobní morálky nemá jejich přežití žádnou hodnotu.

Ústavní demokracie má vážné potíže, pokud její občané nemají určitý stupeň vzdělání a občanské ctnosti.

Požádejte své děti, aby začaly zeleně

Někdy méně je více

Nenechte vodu vytéct do umyvadla a je to náš život během mrknutí oka

Náš hlas je naše právo

Jednejte moudře, myslete na svou budoucnost

Učte své dítě o rovnosti, vydržte dlouho

Bez občanské morálky jsou společnosti jako zvířata

Zneužívejte dál a všichni prohráváme

Neotevírejte kohoutek a kartáč

Zavření ventilu by nemělo být možné, mělo by to být naše opatření

Demokracie bez hlasování je jako dobytek bez pána

Náš syn si musí být vědom svých sociálních práv.

Vědomé fráze pro občanské povědomí

Když jsem byl dítě, naplňoval mě vášnivý obdiv.

Udělejte zdravý krok do své komunity

Naše komunita je jako stromek, aby rostla jako strom

Být občansky smýšlející osobou

Neříkejte jen, cvičte občanskou ctnost

Pokuste se plnit své povinnosti vůči své společnosti.

Pomoc chudým je jako služba společnosti

Nevyhazujte, použijte

Vaše společnost je jako vaše budoucnost, nevyhazujte ji

Nesnažte se hrát si s přírodou

Recyklace musí být jedním z našich občanských sloganů

Vyučovat svou společnost je jako vzdělávat svůj národ

Jíst, spát a opakovat

Hlasování je jako puška a jeho užitečnost závisí na povaze uživatele.

Člověk musí mít občanskou odvahu

Odpovědnost hraje v komunitě zdravou roli

Zkuste se stát občanskou ctností pro svou společnost.

Ochotni plnit vládní povinnosti, pomozte jim

Nevyhazujte ho, stejně ho použijte

Nevyhazujte svoji budoucnost

Nehrajte si s produktem přírody

Šíření občanského povědomí je jako vzdělávání společnosti

Myslete udržitelně, buďte udržitelní

Pokaždé, když se historie opakuje, cena stoupá

Myslet na lepší budoucnost a šířit povědomí

Pro lepší budoucnost myslete udržitelně

Vstupte do zelené scény

Nevíte, že zelený život je zdravý život

Občanské povědomí by mělo přijít se základní školou

Občanští účastníci mají za cíl zlepšit život

Chceme zlepšit život normálních lidí.

Občanská informovanost pomáhá řídit zemi

Je to způsob, jak řídit naši zemi

Rozdělení autority musí být první občanskou povinností

Každá sociální formace prochází občanským vědomím.

Pokud je nemáme, vymyslete je

Aby se země stala národem, vyžaduje to sociální svědomí a morální hodnoty.

Slyšíte pád stromu? zachraň je

Obejměte stromy, mají menší odpovědnost než lidé

Mám námitky, abychom nezachránili naše letadlo

Ignoruj ​​ho víc a začne to myslet vážně

Je to naše společnost, starejte se o ni

Je snadné řezat uhlík

Zachovat klid není vždy nejlepší politika

Veďte scénu, aby byla zelená

Udělejte to čistší, zelenější

Dítě si musí být vědomo svých povinností a hodnot již od dětství.

Méně znečištění je nejlepším řešením

Žijte život čistěji, udělejte to zelenější

Sebeuvědomění, uvědomění si, nezávislost, to všechno bude stát za to.

Barva kůže není problém.

Nediskriminujte, přijměte všechno

Milujte všechny, starejte se o všechny

Podnikový sektor ovládá občanský sektor

Někdy mám pocit, že je mám rád, a jako poslední jsem šel na hodinu občanské výchovy.

Nikdy neodmítněte opětovné použití

Hrajte podle pravidel, recyklujte a znovu použijte

Znečištění není skvělé, takže nebuďte hloupí

Vynakládejte malé úsilí na recyklaci

Pro svou společnost můžete udělat velký rozdíl

Ušetřete dnes, použijte zítra

Šetřete zeleně, uvidíte život

Ukažte nějaké uznání budoucím generacím

Ukažte trochu péče, neznečišťujte vzduch

Odpad je bolest hlavy

Vzdělávejte sebe a poté vzdělávejte ostatní

Jednou to promrhejte, dvakrát zaplaťte

Mediální korporace mají občanskou odpovědnost za záchranu národa.

Naše občanská společnost je vše, co jako národ máme.

Co bude dýchat naše další generace?

Chcete -li změnit svět, musíte být příkladem

Pokud máte pochybnosti, nevyhazujte je

Na stromy to bude fungovat

Postarejte se o národ, národ se postará o vás

Musíte být tou změnou, kterou chcete ve světě vidět.

Kde je podle vás prostředí?

Když popíráte opětovné použití, zneužíváte právě naši zemi

Pokud existuje vůle, existuje cesta

Lidé nejsou tak hloupí, jak si politici myslí

Patriotismus znamená podporovat zemi a šířit občanské povědomí.

Myslete a jednejte proti sociálnímu svědomí

Jsem občansky vytížený člověk a mám štěstí na aktivní kariéru

Debata o občanském svědomí nepřichází v úvahu a boj je akce.

Než změníte všechny, změňte sebe

Mluvte za zvířata beze slov

Občanské povědomí a občanská odpovědnost by se měly učit na základní škole.